Реклама при нас

Ние от IT-Dienst.at Ви предлагаме възможност да рапзоложите Ваша реклама в различни по големина и място рекламни карета в нашия сайт, изцяло съобразени с Вашите нужди:

  • Банеррекламните банери са една от най-често срещаните рекламни форми в интернет.
ПОЗИЦИЯ РАЗМЕР ВРЕМЕ ЦЕНА

ЦЕНТРАЛНА ПЛОЩ

(банерът ще бъде разположен в основната страница в избрана от Вас позиция под основното меню и ще сочи към определен от Вас линк. Ще бъде видим на заглавната страница.)

1000px/100px 30 дни 15.00 €
280px/100px 30 дни 10.00 €

ДОЛНА ЧАСТ (FOOTER)

(Банерът ще бъде разположен в долната част на сайта ни и ще сочи към определен от Вас линк. Ще бъде видим на всички страници.)

1000px/100px 30 дни 15.00 €
280px/100px 30 дни 10.00 €

ДЯСНА КОЛОНА

(Банерът ще бъде разположен в дясната колона в секция “Новини и Блог” и ще сочи към определен от Вас линк.)

280px/100px 30 дни 10.00 €
  • Текстов линктова е изключително лесна и ефективна форма на раклама, като ние поставяме Ваш текстов линк под всички наши нови публикация в секция “Новини и Блог” на нашия сайт.
ПОЗИЦИЯ РАЗМЕР ВРЕМЕ ЦЕНА
Под всички новопубликувани новини и постове в секция Новини и Блог до 15 думи 30 дни 10.00 €
  • Платена статияизключително ефективна форма на реклама. Публикацията Ви ще бъде поместена в секция “Новини и Блог” на нашия сайт.
ПОЗИЦИЯ РАЗМЕР ВРЕМЕ ЦЕНА

Публикация в секция “Новини и Блог”

(Публикацията Ви ще бъде поместена в секция “Новини и Блог” на нашия сайт.)

до 1000 думи

до 10 снимки

6 месеца 50.00 €
30 дни 10.00 €

 

* Всички посочени цени са крайни, без включен ДДС.