Все повече хора се ориентират към собствен бизнес

16 324 са регистрираните нови предприятия в Австрия за първите шест месеца на 2016 г. Те осигуряват 39 000 нови работни места. Тези данни оповести президентът на Стопанската камара (WKO) Кристоф Лайтъл, подчертавайки, че това е един изключителен резултат: „Всеки работен ден са се откривали по 126 нови предприятия или с 5,8% повече спрямо същия период на миналата година”. Много по-добро е и съотношението между фалирали и новоосновани дружества – на всяко закрито предприятие се падат по шест новооткрити, отчитат още от Камарата.

Кой и защо решава да започне собствен бизнес

Никога досега толкова много хора не са избирали възможността да бъдат самостоятелно наети и да започнат свой собствен бизнес. Средната възраст на новите предприемачи е 37,5 години (през 2015 тя е била 37,2). Данните отчитат и покачване в броя на жените, започнали самостоятелна дейност като сега те са 43,8% , а през 2015 г. – 42,9%. Най-голям – 42,9% е броят на самонаетите лица, работещи в областите, изискващи специално разрешение (Gewerbe)  и занаятчийството; 26,4% са заети с търговия, 16,6% с информационна и консултантска дейност. Най-разпространената правна форма за упражняване на самостоятелна дейност е едноличенен търговец (Einzelunternehmer) като такива са 76,5% от предприемачите в Австрия, регистрирани през първите шест месеца на годината. Около 12,6% се ориентират към дружество с ограничена отговорност (GmbH).

За 65% от новите предприемачи основен мотив за започването на самостоятелен бизнес е възможността сами да взимат решения и управляват предприятието си, посочват резултатите от изследването на Търговската камара. Почти толкова – 64% от тях оценяват като предимство и възможността да разполагат с гъвкаво работно време.

Според експерти сред причините за нарастващия брой самостоятелно наети лица са както многобройните форми за подпомагане на стартиращия бизнес от страна на държавата, така и повишената безработица. От една страна, редица институции в Австрия осигуряват безплатни консултации и съвети на започващите свой бизнес, съществуват и многобройни възможности за получаване на финансово подпомагане, бяха облекчени и условията за регистрация на дружествата и бе въведено по-широко използване на електронните услуги. От друга страна, в последните години броят на безработните в страната непрекъснато расте и след няколко месеца безплодно търсене на подходяща работа, мнозина се ориентират към собствен бизнес.

Колко са самостоятелно заетите българи в Австрия

За разлика от общата тенденция за увеличаване на желаещите да развиват собствен бизнес, броят на самостоятелно наетите българи показва лек спад. През юни 2016 г. те са 2 378, докато за същия период миналата година са били 2 442. Прави впечатление, че към тази форма на работа се ориентират повече жени като те са 67% от общия брой или 1 597. Статистиката сочи още, че 678 жени са на възраст между 25 и 50 години спрямо 548 мъже в тази възрастова граница. Близо 46% от всички самостоятелно заети лица или общо 1 103 човека са на възраст над 50 години като от тях 898 са жени, а 205 – мъже. Според експерти логичното обяснение на това явление е, че голяма част от самостоятелно заетите лица са лични асистенти или домашни помощници. Традиционно тази сфера е феминизирана и в по-голяма степен са заети жени, а най-често това са жени над 50-годишна възраст.

Експертна помощ за започване и развиване на собствен бизнес във Виена:

Австрийска бизнес агенция, Виена е първата институция, която посреща чуждестранните инвеститори в Австрия. Тя предлага безплатни консултации по всички съществени въпроси, свързани с регистрацията, установяването и развитието на ново предприятие – търсене на подходящ офис, партньори, възможности за финансиране, данъчни и трудово-правни съвети.

Wirtschaftsagentur Wienповече от 30 години агенцията подкрепя и подпомага развитието на австрийски и международни фирми, предоставяйки програми за финансово подпомагане и консултации. Съвместно с Mingo Migrant Enterprises поддържа собствен център за безплатни консултации за имигрантски фирми на различни езици. Към момента консултантски услуги се предлагат на 14 езика.

WKO – Стопанската камара представлява интересите на бизнеса пред политическите, административни и обществени институции и се грижи за поддържането на благоприятен бизнес климат в страната.  Форумът „Едноличен предприемач” е насочен към подпомагане на малките еднолични фирми. Чрез индивидуални консултации, семинари, курсове, тематични събития предприемачите се обучават и подготвят за решаването на редица ежедневни проблеми, свързани с техния бизнес.

Консултантски център за нови европейски граждани „Компас”предлага консултации на български предприятия и предприемачи, извършващи или имащи намерение да започнат бизнес в Австрия

Advantage Austria, София – Австрийското търговско представителство в София съдейства на българските инвеститори при установяването на контакти с австрийски фирми. Периодично се организират различни прояви за установяването на делови контакти и партньорства между български и австрийски предприемачи.

Източник: bulgarien.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *